Sveta Petka    
pomoc crkvi
Znamenje

Krštenje

Vreme Krštenja

Kum na Krštenju

Krštavanje odraslih

Krstenje u nuždi

Krštenje u našoj parohiji

KrŠtenje

Krštenje je sveta tajna kojom čovek postaje hrišćanin i član crkve. Samo kršten čovek ima pravo na sve ostale tajne i obrede u crkvi. Ovde cemo izneti ono sto je važno za crkvu, počev od samog rođenja deteta.

Popravilu crkve, trebalo bi da sveštenik čita molitvu porodilji u prvi dan kada rodi dete, zatim u osmi dan posle rodjenja, kada se detetu daje ime, i kada postaje oglašeni, i zatim u četrdeseti dan, kada se vrši ocrkovljenje deteta  (unošenje u crkvu). Medjutim, prilike i okolnosti su u praksi zadržale samo sva momenta vezana za ovu Svetu Tajnu a to su znamenje i krštenje

ZNAMENJE

Posle nekoliko dana od porodjaja, kada majka i dete izadju iz porodilišta, vrši se znamenje deteta. Naime, neko od mladjih ukućana, srodnika ili komšija, odlazi kod nadležnog sveštenika, sa jednom flašom za vodu po znamenje. Sveštenik osveti vodicu, naspe u flašu, stavi u nju jedan stručak bosiljka i daje detetu ime,koje dete nosi do krštenja. To ime se zove " ime na znamenju". Ovo se vrši u spomen kada su malog Hrista, odneli u osmi dan u hram i kada je dobio ime. Vodica u flaši se donosi kuci i ta vodica se dodaje četrdeset dana u vodu sa kojom se kupa dete, ili sve do krštenja.

KRŠTENJE

Čim dete malo ojača, posle nedelju dana ili dve, može da se izvrši krštenje. Crkva preporučuje da se krštenje obavi sto pre, jer ukoliko bi se desio nesretan slucaj (nedaj bože) , da dete umre nekršteno, nad njim se nemože izvršiti opelo. Krštenje se vrši u hramu.

Za krštenje treba pripremiti i krsnicu. Krsnica je platno bele boje, ili beli peškir, veličine od jednog do jednog i po metra, u koje se dete uvije posle krštenja. Od te krsnice se potom detetu sašije košuljica, benkica ili jastučić za spavanje. Običaj je u nekim krajevima, da kad počne krštenje,dete se zavije u očevu belu košulju sve dok ne bude kršteno vodom. Bela košulja i krsnica simbolizuju nevinost, čednost i bezgrešnost, jer je bela boja simbolčistoće duhovne i telesne. Posle krštenja, voda se prosipa na mesto gde se ne gazi, ili se izlije uz neki kalem ili u cveće. Kosica koju sveštenik postriže pri krštenju, stavlja se u vosak, pa se i ona stavlja na neki kalem, u strop od plafona, ili se čuva u kući kao uspemena na ovaj veliki dogadjaj u životu deteta. Sveća koja se pali na krštenju, takodje se čuva u kući kao draga uspomena.


Ikonografski atelje Minic - Krštenje Hristovo

Vreme Krštenja

Imajući u vidu da svečeni događaj krštenja prate obavezno i gozbe, dakle priprema svečanog ručka, crkva preporučuje da se krštenje obavlja u dane kada se mrsi, a u protivnom ako se krštenje obavlja uz post, obavezno treba spremati posnu hranu. Veliki greh čine oni roditeli koji za tako važan i veliki dan i događaj svoga deteta, uz post pripremaju mrsnu hran, i tako vrše javnu sablaz i navlače prokletstvo na sebe i svoje nedužno dete. Inače krštenje se može izvršiti svaki dan, i u svako doba dana i noći. Tada se dete pričesti, a bilo bi dobro da se i roditelji taj dan pričeste. Smisao i potpunost krštenju daje Sveta Liturgija u kojoj se sve osvećuje i u kojoj se novi hrišćanin sjedinjuje sa Hristom u Svetom Pričešću. Sveto Pričešće ostaje kroz život naša veza sa Crkvom Božjom jer ako krštenje nazivamo novim rodjenjem onda je zasigurno Sveto Pričešće isto sto i vazduh za disanje.

Kum na Krštenju

Pored sveštenika koji krštava, važna ličnost na krštenju je i kum. Kum daje detetu ime. on je svedok krštenja i duhovni otac deteta koje se krštava. Zato kum mora biti pravoslavne vere, kršten, čistoga i moralnog života, duhovno zrela osoba. Roditelji ne mogu biti kumovi svojoj deci. Kum na krštenju se u ime deteta odriče satane, i sjedinjuje sa hristom, čita odnosno ispoveda Simbol pravoslavne vere u ime kumčeta. Zato je njegova dužnost, da u daljem životu brine o verskom vaspitanju svog kumčeta. U našem narodu je zbog toga institucija kumstva u velikoj visini. Narod ne kaže uzalud: " Bog na nebu - kum na zemlji".

Krštavanje odraslih

Iz poznatih razloga, u poslednjih nekoliko decenija, ostalo je dosta nekrštenih osoba u našem narodu. Danas srećom, mnogi se nteresuju za svoju veru i crkvu, i žele da se krste. Šta je važno kada je u pitanju krštenje odraslih osoba.. Važno je najpre to, da osoba koja želi da se krsti, želi to iskreno i po slobodnoj volji. Zatim treba da se upozna sa osnovnim istinama svoje vere, i da na krštenju ona čita simbol vere, a ne kum kao kod dece. Takodje treba da se pripremi za krštenj, tako sto će postiti i posle krštenja primiti Sveto Pričešće. Odrasli takodje treba da imaju kuma. Crkva je snishodeći prema odraslima, primenila praksu, da se odrasli mogu krstiti i oblivanjem vode, a tamo gde ima i krstionica i gde se vrši pogruženje, postoje svlašionice i specijalne bele haljine u koje se obleče odrasli

krštenje u nuždi

Ako se desi da dete u slučaju bolesti, dodje u životnu opasnost, vrši se takozvano krštenje u nuždi. To krštenje može da izvrši svaka krštene osoba na sledeći način:
Dete se polije, ili pokropi vodom i govore se sledeće reči:

Krštava se sluga Božji ime u ime Oca Amin i sina Amin i Svetoga Duha Amin, sada i uvek i kroza sve vekove Amin.

To je fromula krštenja koju posle sveštenik , ako dete ostane živo ne izgovara, a sve ostale molitve i radje vrsi po poretku.

POSEBNOSTI VEZANE ZA SVETU TAJNU KRŠTENJA
U NAŠOJ PAROHIJI

- Za Krštenje potrebno je obavestiti sveštenika najkasnije tri sedmice pre nego što se planira krštenje.
- Za Krštenje ne postoji nikakva taksa.
- Kršenje se ne sme vršiti nigde osim u Crkvi Svete Petke, ili u nekoj od drugih pravoslavnih crkava u gradu, ukoliko postoji saglasnost od strane te crkve.
- Nadležni paroh obavlja sva krštenja.

UPUTSTVA ZA RODITELJE

- Pažljivo izaberite kuma za svoje dete, koji će biti dobar i uzoran hrišćanin i prohvatati ozbiljno sve odgovornosti koje podrazumeva institucija kuma.
- Roditelji treba da učestvuju u staranju za svoju Crkvu, kako redovnim učešćem u Svetim Liturgijama i službama Crkve, tako i prilogom u onoj meri koja nije opterećujuća za porodicu.
- U skladu sa tradicijom Pravoslavne Crkve, samo jedno ime se daje detetu na Krštenju i to ime mora biti hrišćanskog porijekla.

UPUTSTVA ZA KUMA

- Kum mora biti pravoslavni Hrišćanin.
- Treba da učestvuje u Starateljstvu za svoju crkvu.
- Ukoliko je venčan, mora biti venčan u Pravoslavnoj crkvi i od strane Pravoslavnog sveštenika.
- Ukoliko je iz druge parohije, treba da priloži dokaz od svoga sveštenika da je staratelj i pomagač svoje Crkve, te potom može kumovati.
- Kum mora biti spreman da čita Simvol vjere, bilo na srpskom, bilo na engleskom.
- Prvih par nedelja, novokršteni treba da se donosi u hram da primi Sveto Pričešće.
- Za Krštenje je potrebno:

- kompletna odeća za dete (najbolje je da bude bela),
- flaša maslinovog ulja,
- krstić za dete,
- sveća koju kum kupuje u Crkvi, a može da se kupi nekoliko dana ranije, pa da se ukrasi.
- jedan ili dva velika bela peškira.

UPUTSTVA ZA VREME BOGOSLUŽENJA

- Jedna osoba treba da bude odre|ena da dete skine pre i obuče posle krštenja.
- Kum za vrijeme službe treba da drži sveću koja se pali tek nakon oblivanja vodom.
- Fotografisanje je dozvoljeno, ali sa merom da ne ugrožava službu. Fotograf mora da zna gde je dozvoljeno stajati za vrijeme fotografisanja ili snimanja. Ukoliko to ne zna, potrebno je da se posavetuje sa sveštenikom pre Bogosluženja.

DANI KADA SE KRŠTENJA NE BI TREBALA OBAVLJATI

Krštenja se ne bi trebala obavljati, osim u slučaju nužde ili nekog drugog valjanog razloga, u sljedeće dane:
- u periodu od Božića do Krstovdana i,
- U toku Velike, Strasne sedmice (izuzev Velike Subote).